Uppgifter

Språkhistoria

Ta reda på vad orden fader, dotter, tre och salt heter på minst tre olika indoeuropeiska språk.
På sanskrit heter dessa: pitár, duhitar, trayas, sal-ilà!

Analysera ett antikt drama:

Läs ett antikt drama, exempelvis Medea, Antigone eller Kung Oidipus. Gör sedan en kort analys med hjälp av nedanstående analysschema.

Författaren: Vilka frågor och problem brukar han ta upp?

Dramats förhistoria: Vad är bakgrunden till den historia som spelas upp?

Expositionen: Var i texten finns de avsnitt som ger oss de bakgrundsfakta och upplysningar som behövs för att vi ska förstå intrigen?

Intrigen: Hur skulle man kortfattat kunna redogöra för handlingen som utspelar sig på scenen?

Huvudpersonen: Vem är huvudpersonen? Hur framställs han/hon?

Motivet: Vilka olika motiv hittar du i dramat? Ett vanligt motiv är människan som kämpar mot ödet, gudarna eller makten.

De tre enheterna: Hålls dramat samman kring de tre enheterna tid, rum och handling?

Peripeti: Var äger dramats vändpunkt rum?

Hybris: Trotsar huvudpersonen gudarna? Överskrider han/hon mänsklig rätt?

Syfte: Vad vill författaren säga med detta drama?

Problematik: Känns dramats frågeställningar aktuella idag?

Välj spår