Välj spår

Till varje epokavsnitt i kursen hör en uppgift där du själv kan välja inriktning. Här är det tänkt att du ska söka, sovra, sammanställa och redovisa fakta på egen hand och på ditt eget sätt.

Läs den korta inledningen och välj sedan ett av områdena.

Filosofer

De första filosoferna i Grekland försökte förklara hur allting hängde ihop i naturen, men på 400-talet fick filosofin en helt ny inriktning. De s k atenfilosoferna ägnade sig nu istället åt att fundera över människan och hennes plats i samhället.

Förklara i korta drag hur några av naturfilosoferna tänkte sig att naturen var beskaffad. Här får du förslag på fyra tänkare som du kan granska lite närmare: Gör en jämförelse mellan Parmenides, Herakleitos, Empedokles och Demokritos.

Du kan också välja att kortfattat förklara grundtankarna hos en av atenfilosoferna Sokrates, Platon eller Aristoteles.


Gudar och myter

I vårt svenska språk, liksom i många andra språk, finns en rad bevingade ord och uttryck. Många av uttrycken har sitt ursprung i den grekiska mytologin. Du har kanske hört talas om "stentorsstämma", som betyder mycket kraftig stämma. Bakom uttrycket döljer sig en historia om en budbärare i Troja, som hade en röst som kunde överrösta 50 man.

Du ska nu para ihop förleden i ett antal bevingade ord (A) med de rätta efterleden (B). Förklara sedan vad alla uttrycken betyder samt berätta myten bakom tre av dem:

A.

Gordiska

Midas

Pandoras

Akilles

Sisyfos

Tantalus

Oidipus

B.

ask

arbete

häl

komplex

knuten

guld

kval


Hjältar

I den grekiska mytologin möter du hjältar av sällan skådat slag. Du har säkert hört talas om Herakles (Herkules) och Odysseus, som båda råkar ut för en rad märkliga och spännande äventyr.

Välj en av uppgifterna nedan:

  • Jämför de ursprungliga historierna om Herkules med Disneys version av desamma.

  • Porträttera en av antikens kvinnliga hjältinnor. För visst var väl kvinnor som Penelope, Ifigenia, Antigone och Ariadne hjältinnor, var och en på sitt sätt!

    På biblioteket finns förhoppningsvis en rad böcker om grekisk mytologi. En del av figurerna hittar du också i olika uppslagsverk. I Bra Böckers Hexikon (Alf Henrikson m fl) finns fakta om de flesta mytologiska figurer.

Kärlekspar

Bland de antika berättelserna finns en rad mer eller mindre tragiska kärlekshistorier. Du känner kanske till historien om Orfeus och Eurydike eller den om Pyramus och Tisbe?

Guden Zeus tycks ha varit en synnerligen kärlekshungrande man. Det finns många berättelser om hans utomäktenskapliga förbindelser.

Välj en av nedanstående uppgifter:

  • Låt dig inspireras av någon av antikens kärlekshistorier och skriv en egen kärleksberättelse i samma stil.

  • Skriv ner dina tankar om varför så många kärlekshistorier slutar med döden.

  • Redogör på ditt eget sätt för några av Zeus kärlekshistorier och hans minst sagt påhittiga förförelsekonster.